Veganadam.pl
Polityka prywatności serwisu

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO
VEGENADAM.PL

Wyciąg z Regulaminu Serwisu VegeNADAM opublikowanego w dn. 24.05.2018 r.

 

DZIAŁ VI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ I

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 20.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Serwisie Internetowym w www.vegenadam.pl oraz www.wszystkodlavegan.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu a przekazanych Administratorowi Serwisu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Administrator Serwisu.

2. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu złożenia Zamówienia, założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży czy Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Zgromadzone przez Administratora Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym złożenie Zamówienia jest dobrowolne. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownikowi oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownikowi, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika.

4. Każdy kto przekaże Administratorowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Administrator Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika.

6. Administrator Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Serwisu, Użytkownik powinien kierować na adres: biuro@vegenadam.pl, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

ROZDZIAŁ II

PLIKI COOKIES

§ 21.

1. Administrator Serwisu korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają między innymi: nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Serwisu Użytkownikowi oraz do celów statystycznych.

3. Za pomocą plików cookies Administrator Serwisu nie przetwarza lub nie przechowuje danych osobowych.

4. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.

Zapisz się do naszego newslettera!