Veganadam.pl
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO
VEGENADAM.PL


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Użytkownik dokonując Zamówienia Towaru lub Rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Serwisu. Dane są przetwarzane przez Administratora Serwisu jako administratora danych osobowych.
2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia, założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży czy Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
3.    Administrator Serwisu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4.    Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
5.    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto, a w przypadku Użytkownika niezarejestrowanego, Użytkownik może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora Serwisu na adres: ul. Opolska 19/70, 31-276 Kraków.
6.    Administrator Serwisu przetwarza dane Użytkowników w celu realizacji zawieranych Umów Sprzedaży, realizacji Usług Elektronicznych oraz w celu bieżącego informowania Użytkowników o oferowanych przez Administratora Serwisu usługach.
7.    W celu realizacji Zamówienia, Administrator Serwisu udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego, które zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego przesłania Towaru.
8.    W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu Towaru, Administrator Serwisu udostępnia mu dane osobowe Sprzedającego, które zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zwrotu Towaru.

PLIKI COOKIES
1.    Administrator Serwisu korzysta z plików cookies (ciasteczka), które są plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika i zawierają między innymi: nazwę strony internetowej, czas ich przechowania oraz unikalny numer.
2.    Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelnienia zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości Serwisu Użytkownikowi oraz do celów statystycznych.
3.    Za pomocą plików cookies Administrator Serwisu nie przetwarza lub nie przechowuje danych osobowych.
4.    Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
5.    Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych jego funkcjonalności.

Zapisz się do naszego newslettera!