Veganadam.pl
Rozliczenia i opłaty

Sprzedający za pośrednictwem konta rozliczeniowego, które posiada w serwisie Przelewy24 może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą. Serwis Przelwy24 przekazuje Sprzedającym na bieżąco informacje o zrealizowanej płatności i możliwości realizacji Zamówień dla Kupujących.

Sprzedający może w każdej chwili bezpłatnie wypłacać środki zgromadzone na swoim koncie rozliczeniowym, które wiążą się ze sprzedażą towarów, za pomocą przelewu.

Wypłata środków następuje w formie przelewu dokonanego na konto bankowe Sprzedającego, które Sprzedający podał podczas rejestracji w Serwisie.

Powyższe rozliczenia podlegają ewentualnym korektom ze względu na zwroty lub reklamacje towarów.

Administrator Serwisu pobiera od Sprzedających opłatę mającą charakter prowizji od sprzedaży towaru. Kwota prowizji stanowi określony procent ceny brutto sprzedanego towaru wraz z kosztami dostawy. Wysokość prowizji określona jest w cenniku usług.

Administrator Serwisu nabywa prawo do prowizji od sprzedaży z chwilą, gdy Kupujący dokona zapłaty za zamówiony towar za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Prowizja od sprzedaży pobierana jest przez Administratora Serwisu z bieżących wpływów za zakupy towarów dokonywane przez Kupujących. Prowizja pobierana jest automatycznie.

Za prowizję Administrator Serwisu wystawia faktury zgodnie z danymi zawartymi w kontach Użytkowników. Faktury wystawiane są do dziesiątego dnia każdego miesiąca za okres obejmujący poprzedni miesiąc rozliczeniowy.

Administrator Serwisu zwraca Sprzedającemu kwotę prowizji w sytuacji, gdy Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży i zwrócił Towar.

 

Cennik usług serwisu internetowego vegenadam.pl

Zapisz się do naszego newslettera!