Veganadam.pl
Opcje dostawy

Towary oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedającego i pozostają w jego posiadaniu do momentu dostawy Towaru Kupującemu.

Zamówione przez Kupującego Towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

Zmiany adresu dostawy Towaru po złożeniu Zamówienia, Kupujący może dokonać jedynie poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

Termin dostawy Towaru określany jest przez Sprzedającego w Ofercie. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Towaru (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Towaru przez wybranego przewoźnika.

Sprzedający zobowiązany jest zachować dowody nadania Towaru na wypadek reklamacji związanej z jego niedostarczeniem.

W przypadku wystąpienia okoliczności, które opóźnią dostarczenie towaru do Kupującego, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie go o tym poinformować.

Za wszelkie uszkodzenia towaru jakie powstały w trakcie transportu odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

Zapisz się do naszego newslettera!