Veganadam.pl
Jak sprzedawać?

1.    REJESTRACJA W SERWISIE

Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

Rejestracja w Serwisie polega na wypełnieniu danych w formularzu. Po wypełnieniu danych konto zostaje założone w bazie danych. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłany zostaje link aktywacyjny ważny przez 48 godzin. Jeżeli aktywacja konta nie nastąpi w wymaganym okresie, Konto zostaje usunięte z bazy danych Serwisu.

Aby założyć konto w Serwisie Użytkownik musi podać dla celów rejestracji następujące dane: adres e-mail, hasło, powtórzenie hasła, imię, nazwisko i telefon.

Logowanie Użytkowników w Serwisie odbywa się za pomocą adresu e-mail oraz hasła. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do Serwisu, Użytkownik może wybrać opcję przypomnienia hasła do konta, które zostanie wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Użytkownik Serwisu posiada dostęp do rozbudowanego menu nawigacyjnego umożliwiającego mu edycję podstawowych danych, dostęp do listy zamówień lub sprzedaży, stanu konta z opcją wpłat oraz usług związanych z utworzeniem wizytówki.

Sprzedający po dokonaniu prawidłowej rejestracji otrzymuje link kierujący go do założenia konta rozliczeniowego w serwisie Przelewy24. Aby otrzymywać należności wynikające ze sprzedaży towarów w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz aktywacji konta rozliczeniowego w serwisie Pzelewy24. Aby prawidłowo aktywować konto rozliczeniowe w serwisie Przelewy24, Użytkownik zobowiązany jest uruchomić link aktywacyjny, który otrzyma po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, wykonać przelew weryfikacyjny na określoną kwotę oraz przesłać skan dowodu osobistego osoby upoważnionej do dostępu do konta rozliczeniowego. Dokładne zasady tworzenia i posługiwania się kontem rozliczeniowym określone zostały w regulaminie serwisu Przelewy24.

2.    SPRZEDAŻ

Serwis został utworzony w celu ułatwienia Sprzedającym zaprezentowania swoich Towarów i złożenia oferty prezentującej towar, a Kupującym w celu łatwego i szybkiego złożenia zamówienia i zakupu wybranego towaru.

Sprzedający posiadający konto w serwisie sporządza ofertę, poprzez wypełnienie formularza sprzedaży w ramach Konta posiadanego w Serwisie, określając w ten sposób warunki transakcji. Informacje zawarte w treści oferty mogą dotyczyć jedynie prezentowanego towaru.

Tworząc ofertę Sprzedający zobowiązany jest umieścić towar w odpowiedniej kategorii. W przypadku błędnego zaszeregowania towaru przez Sprzedającego, odpowiedniej zmiany w tym zakresie może dokonać Administrator Serwisu.

Sprzedający określając warunki oferty udostępnia kupującym towar po stałej, określonej z góry cenie. Ceny wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie i są cenami brutto. Sprzedający ustala także każdorazowo koszt wysyłki danego towaru. Oferta może obejmować jedną lub wiele sztuk towaru.

Oferta powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego składniki, stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

Sprzedający zamieszczając ofertę w Serwisie oświadcza, że jest w posiadaniu towaru, którego dotyczy oferta. Zamieszczając w Serwisie Towary własnego wykonania, Sprzedający oświadcza, że zgodnie z Ustawą jest autorem tych Towarów.

Sprzedający może usunąć wystawiony w Serwisie towar, pod warunkiem, że nie jest on w danym momencie zamówiony przez Kupującego.

W chwili zamieszczenia przez Sprzedającego oferty, Sprzedający staje się związany jej treścią. Sprzedający nie może dokonywać zmian treści oferty wobec Kupujących, z którymi zawarł już umowę sprzedaży.

Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie za pośrednictwem Serwisu w formie wiadomość elektronicznej e-mail. Wiadomość ta ma jedynie charakter informacyjny potwierdzający dokonanie transakcji.

Kupujący płaci Sprzedającemu za zamówiony Towar dokonując przedpłaty. Przedpłaty Kupujący może dokonać za pośrednictwem sytemu Pasaż/Marketplace dostępnego w ramach serwisu rozliczeń internetowych Przelewy24. Dokonanie przedpłaty nie jest możliwe przy użyciu karty kredytowej.

Zapisz się do naszego newslettera!